Lidingö Montessoriförskola Byggnad

Startsida

VÄLKOMMEN TILL LIDINGÖ MONTESSORI!

Förskolan ligger i en rymlig villa med en stor gård, intill Lidingö Centrum, nära till kommunikationer och Stockholms Stad. Skolan startade som förening redan 1961 och är Lidingös äldsta Montessori-förskola. Skolan är auktoriserad av Svenska Montessoriförbundet.

Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening. Skolan erhåller kommunala bidrag och tar därför ut samma avgifter som andra förskolor i kommunen (dvs maxtaxan gäller).

Skolan har förskoleverksamhet för barn från 1 till 5 år. Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06:30 till 18:30. Mer information finns på http://www.lidingo.se/barnochutbildning. Vid jul -och sommar-stängning har förskolan ett samarbete med andra friskolor på Lidingö för att säkerställa eventuellt behov av barnomsorg.

Maten lagas av egen kock. Förskolan har en väl utbildad, erfaren och engagerad personal. På förskolan finns två avdelningar, Ekorren , med ca 12 barn i åldrarna 1 – 3 år, och Hackspetten, med ca 24 barn i åldrarna 3-5 år. 7 pedagoger tar hand om verksamheten på avdelningarna.